Úvod

Vážení přátelé,
dovolte abych Vás přivítal na stránkách Klubu chovatelů Maransek.
Na lednové členské schůzi klubu jsem byl zvolen předsedou klubu. Pro mě je to velká výzva, protože střídam ve funkci zakladatele klubu, velkého chovatele a hlavně odborníka, ing. Františka Šonku. Ten byl zvolen na této členské schůzi za čestného předsedu klubu. Doufám,
že nám svými zkušenostmi bude nadále pomáhat. Tím bych mu také chtěl poděkovat, že toto plemeno dovezl z Francie a zasloužil se o jeho rozšíření
u chovatelské veřejnosti.
Co se týká nového výboru, stojí před ním nemalý úkol. U chovatelů se začínají rozšiřovat nové barevné rázy, a je zapotřebí podchytit tyto chovatele
a přijmout je do klubu. Začít plemenářskou práci hned, a tím zabránit příbuzenské plemenitbě.
Také je málo, uspořádat jen jednu klubovou výstavu za rok.  Představa je přidat ještě dvě výstavy, jednu v Čechách a druhou na Moravě, včetně výstav vajec . To znamená sehnat místo a organizaci,kde bude kapacita,možnosti a zájem pro vystavení více maransek. Nebylo by na škodu stolní posouzení maransek v podzimním termínu.Ale bude velký oříšek, najít vhodné a volné místo a termín.
Dále bych chtěl,aby se podařilo zajistit zájezd klubu na výstavu v zahraničí.
Na Slovensku vzniká nový klub chovatelů maransek,a má zájem o spolupráci s našim klubem. Vidím to jako vynikající možnost pro chovatele na obou stranách,co se týče výměn chovného materiálu nebo možných společných akcí. Ze vzniku slovenského klubu máme velikou radost.
Mrzí mě ,že zatím je u nás málo chovatelů u zdrobnělých maransek. Je škoda, že nenesou tak tmavá vejce,jako velké maransky. Ale snáška je velmi slušná a zdrobnělé maransky jsou krásné plemeno. Je škoda,že jejich popularita zatím není tam,kde by si zasloužily.
A takových výzev je před námi hodně. Teď je jen na výboru a členech, dát tomu řád a začít pracovat, a to nejvíc na výstavách,  kde se nejvíc zviditelníme.

Všem příznivcům a chovatelům přeji úspěšné odchovy a návštěvníkům příjemné čtení a koukání na krásná zvířata – maransky..
                                                                                                                                              Předseda klubu
                                                                                                                                              Libor Václavík

V případě zájmu o vstup do klubu kontaktujte

předseda klubu Václavík Libor tel: 728 234 385 , e-mail: vaclavik-Libor@seznam.cz

jednatel klubu: Rezek Ladislav tel: 732 987 231