Úvod

 

Vážení členové Klubu chovatelů maransek,

Dovolte mi Vás seznámit s datem konání výroční členské schůze Klubu chovatelů maransek, spojenou s volbami do výboru klubu. Schůze proběhne dne 17.2. 2018 v budově sekretariátu ČSCH  adresa: Maškova 3, 182 53 Praha 8- Kobylisy od 10 hodin. Ještě jednou upozorňuji, že schůze je volební, takže Vás žádám o co největší účast. Prosím svou účast, či neúčast pište, volejte, hlaste jednatelce klubu př. Mestekové Janě na Tlf. 720 333 636, nebo email: ZOO-BUQICE@seznam.cz. Případné další informace včas obdržíte ode mne, případně od jednatelky. Na závěr mi dovolte jménem Výkonného výboru Klubu chovatelů maransek Vám popřát klidné prožití svátků vánočních a hodně krásných chvil prožitých s tak krásným plemenem slepic jako je MARANSKA.

Předseda klubu: Holec Ladislav


Klubová výstava Maransek v nové režii a nového data

          Při příležitosti Celostátní výstavy Chovatel 2017 v Lysé nad Labem se také uskutečnila klubová výstava Maransek. Této výstavy se zúčastnilo celkem 6 chovatelů s 19 kusy vystavených zvířat, z toho 2 chovatelé nejsou členy klubu. Byly vystaveny maransky černé měděněkrké, černé stříbrokrké a modré měděněkrké, přihlášeny byly také maransky modré stříbrokrké ale ty nebyly dodány. Z celkového počtu bylo vyloučeno jen jedno zvíře. Maransky velice pečlivě posuzoval př. Hrubeš, za co mu velice děkujeme.

          Pohár pro šampiona klubu získala černá měděněkrká slepice Ing. F. Šonky. Nejlepší kohout byl černý stříbrokrký (J. + M. Mestekovy), nejlepší slepice černá měděněkrká  (Ing. F. Šonka). Letos poprvé udělený pohár pro nejlepšího jednotlivce málo chovaného barevného rázu slepice černá stříbrokrká  (J.Škoda)

          Př. Hrubeš si na nás také udělal čas v sobotu, kdy ve 12 hodin proběhla menší přednáška u klecí, kde přítomným vysvětlil proč a za co strhával body a jakým směrem by se měl chov ubírat, aby nějak vypadal. Jako hodně se vyskytující chybu u kohoutů uvedl, že velmi často bývají  kratší v trupu a že tohle je potřeba vyřešit. Po přednášce měl každý možnost se zeptat na svoje dotazy k chovu a posuzování, na které bylo obratem odpovídáno. Zopakoval také pro členy klubu potřebnou informaci o tom, co je třeba dodat za podklady, aby nějaká pořádná plemenářská práce mohla vůbec začít.

          Ke klubové výstavě také samozřejmě patří i výstava vajec, která letos byla umístěna na nepřehlédnutelném, prakticky nejlepším místě, přímo uprostřed haly. Těšila se opravdu velkému úspěchu, u vitríny s vejci bylo jen zřídkakdy volno. Posuzování a hlavních úprav vaječné expozice se opět  ujali př. Hlásný a př. Mahulík. Přestože toto období není vhodné pro vystavování vajec, ( mladé slepice jsou ještě moc mladé, nesnáší a staré slepice přepeřují), bylo vystaveno celkem 10 vzorků vajec, z toho 1 nebyl posouzen kvůli nedostatku donesených vajec (3 ks) ač tyto vejce byly velice pěkné. Vejce vystavovali nejenom členové klubu, ale také několik nečlenů, za což jim velice děkujeme. Na vejcích se cení hlavně barva skořápky ale také barva žloutku, vyrovnanost v barvě a tvaru vejce. Většina vystavených vajec byla menší, protože byla sbírána od mladých slepic, které teprve začínají snášet. Výsledné pořadí dopadlo takhle: 

1. Vladimír Holeček – 78 bodů 

2. René Hlásný – 76 bodů 

3. Jana a Martina Mesteková – 72 bodů 

4. Helena Juhazsová 65 bodů 

5. Věra Tajšlová 62 bodů

6. Jan Svítil – 61 bodů 

7.Dáša Klimentová – 57 bodů

8.Naďa Pelíšková – 52 bodů

9.Daniela Tautrmanová – 48 Bodů 

10. Pravoslav Mahulík – neposouzeno, neúplná ač krásná kolekce 

Martina Mesteková


Vzhledem k různým dohadům a nejasnostem kolem  správnosti názvů barevných rázů maransek, a vzhledem k tomu že nám stále nebyla zaslaná odpověď na náš dopis předsedovi sboru posuzovatelů, předkládáme odůvodnění správnosti českého názvu ,,..krká“  Klub se k této variantě přiklání a bude  ho používat.

K barvě maransek měděně krká x měděně prsá či dokonce měděně černá:

             Všechny mají společné jedno a to, že spadají do množiny faktoru břízového podmíněného dominantním genem E s různými obměnami, o kterých bude řeč. E správně s horním indexem velké R spadá do početné alelické řady na jejímž vrcholu je ráz černý EE dále břízový ERER, následně eWh Wh coby ráz pšeničný a konečně recesívní ee koroptví nebo chcete-li původní divoký. To jsou nám nejznámější rázy alelické série E. Nejčastěji se s nimi u kura domácího setkáváme v našich zeměpisných šířkách. Pro břízové faktory je společné například to, že u kohoutů není hnědý trojuhelník v křídle, na rozdíl od pšeničných či koroptvích kohoutů, dalším průvodním znakem je potemnělá pigmentace neopeřených částí hlavy typické pro novoanglické, brugské bojovnice či ardénské slepice. U maransek a třeba také u dolnorýnských slepic stříbrně břízových je tato tmavá pigmentace omezena na oční víčka. Variace břízové jsou ovlivněny různými dalšími geny a proto se vyskytují maransky s čistě černými prsy, s lehkými lemy na prsou, či s měděnými skvrnami  nebo dokonce s převládající měděnou na větší ploše prsou. Tyto odlišnosti je třeba chápat jako podkategorie Efaktoru – faktoru pro břízovou kresbu. Chceme-li u maransek čistě černá prsa, je třeba prosazovat název „černá měděněkrká“. Potom budeme snadno moci užívat také modrá měděněkrká a stejně tak černá a modrá stříbrokrká. Vysvětlení je na snadě: Ve vzorníku na straně 140 – 141 je přehled a genetický vzorec ke každému rázu, kterých se to týká. V případě …krkých se považuje za základní ráz u slepic obecně černý zlatokrký, který je podrobně popsán, ostatní jsou už jen jeho mutace.

               Když půjdeme po stránce dolů, vidíme černé stříbrokrké, černé oranžovokrké, černé červenokrké. U těch se chvíli zastavíme. Černé červenokrké nejblíže odpovídají maranskám, ale! Při pohlédnutí vedle na str. 141 do rázů ….prsých na stejnou mutaci tedy na černé červenoprsé, vidím odlišnost ve vzorci, kdy  u červenokrkých je gen. vzorec: CC ERER ss(s-) MhMh  a u červenoprsých je gen. vzorec: CC ERER ss(s-) LgLg MhMh

               Když si to rozepíšeme na jednotlivé geny, co který „dělá“,  tak gen „C“ je odpovědný za jakýkoliv pigment kromě bílé barvy, „ER“ je odpovědný za melanismus tedy černou s břízovým faktorem (v případě míšenců s modrými je tam ještě alela bl možná i zástupná za ER) a dále gen malé „s“ odpovědný za zlatý faktor (vazba na pohlaví – proto v závorce pomlčka pro samičí genotyp) a geny „Mh“, který je odpovědný za mahagonovou („červená rodajlenčí“) a „Lg“ odpovědný za lemy na prsou u …prsých. Z velikosti písmen vidíme, že vloha pro mahagonovou „Mh“ je dominantní, vloha pro lemy na prsou „Lg“ je také dominantní tudíž se snadno prosazuje vůči čistě černým prsům.

                Alela „s“ odpovědná za zlatý faktor je recesívní, a je zároveň původní divokou. U kohouta je na dvou pohlavních chromozomech , u slepice jen na jednom (proto pomlčka jako nepárový pohlavní chromosom). Když se podíváme o řádku níže na straně 141, je tam konečně ráz černý měděněprsý. V čem se liší od těch dvou výše zmiňovaných? červenokrká má gen. vzorec: CC ERER ss(s-) MhMh, červenoprsá má gen. vzorec: CC ERER ss(s-) LgLg MhMh, měděněprsá má gen. vzorec: CC ERER ss(s-) LgLg MhMh igig

                 Ze vzorce je patrné, že měděněprsý ráz je shodný s červenoprsým rázem, ale je tam navíc recesívní gen ig, který je zodpovědný za zesvětlení té tmavě červené barvy (Mh).  Nicméně, přikláněl bych se o prosazení rázu v těchto tabulkách dosud neuvedeném na straně 140 a sice černá měděněkrká se vzorcem CC ERER ss(s-) MhMh igig, tak bych aspoň podle zjištěného viděl tyto slepice jako bez lemů na prsou. Postrádaly by vlohy Lg. Pokud bychom tedy zavrhli …prsou kresbu  , a místo ní zavedli kresbu…krkou, tak by v jednom z posledních katalogů výstavy Náš Chovatel v Lysé n. L.  mělo stát: černá měděněkrká, modrá měděněkrká, černá stříbrokrká a je to významově v lati.

               Tak to je pro začátek k té nejrozšířenější barvě a kresbě maransek.            

                 Ale měla by se především a hlavně řešit náprava plemenného rámce a zpřísnit to, co bývalý předseda klubu jako funkcionář prosadil. Totiž benevolenci v posuzování typu, kdy z obdélníkového rámce, který jinak velmi přesně a jasně vymezuje zdařilá kresba ve vzorníku se stal během uplynulé doby prakticky trojúhelníkovitý. Maranska má v předcích mimojiné faverolku a díky ní získala některé znaky (opeřený běhák, hlubší obdélníkový, robustní rámec). Znamená to, že první před barvou by se měl dát do pořádku typ maransek, dále odstranit esovité přerostlé hřebeny se zubatými a zvlněnými praporky a s nepravidelnými zuby v hřebeni. Dále snížit úhel nasazení ocasu a jeho zmenšení. Setkáváme se s kolmými až veveřími ocasy s dlouhými rýdováky. A především prohloubit hruď, aby z toho zase byla dvojužitková obdélníková slepice a aby i kohouti měli zaoblená prsa. Plné vole to občas zkresluje, je třeba hodnotit zvířata příliš nenakrmená. Nohy, respektive patní klouby a holeně by neměly vystupovat z obrysu spodiny těla. Není to Croad Langšanka, nýbrž francouzská kombinovaná slepice, která má svalovinu tvořenou krátkým a šťavnatým vláknem. A není to zároveň ani polotěžký velkovýrobní typ hybridní nosnice z opeřenými běháky, zkrátka žádný dvojník černé Morávie. Francouzi – rození labužníci si potrpí na klenutá prsa, a trup a záda víceméně dozadu se nezužující. To vše při zachování slušné snášky velkých tmavohnědých až kaštanově načervenalých vajec.

Juraj Kafka