Úvod

Vážení návštěvníci stránek Klubu chovatelů maransek,

S účinností 1. 10. 2016 byl zvolen výbor, jehož jsem předsedou. Jak jsem se dostal k myšlence kandidovat na pozici předsedy tak prestižního klubu jako je Klub chovatelů maransek? Již v lednu jsem se chystal zapojit do nově vznikajícího výboru, jelikož mě klub nebyl lhostejný. Klub dle mého názoru stál na místě a nikam se neposouval! Proto jsem nabídl mé služby (odhodlání, čas, vědomosti) příteli Václavíkovi, který právě sestavoval nový výbor po odstoupivším zakladateli předsedovi Ing. Šonkovi. Přítel Václavík mě nabídnul pozici správce stránek klubu. Tuto pozici jsem přijal.

Uběhlo bez mála 9 měsíců od zvolení nového výboru a já měl pocit, že letargie klubu nadále pokračuje. V září mě informoval předseda klubu přítel Václavík, že je naprosto vytížený v zaměstnání a navíc se mu objevily zdravotní potíže. Po zjištění, že je na vedení klubu naprosto sám, jsem mu podal pomocnou ruku. Přítel Václavík mě požádal, zda bych nekandidoval na post předsedy Klubu chovatelů maransek. Na to jsem mu řekl ano, ale musím si sám vybrat lidi k sobě, kterým naprosto věřím a vím, že pro klub budou tak říkajíc dýchat.

Nato k 16.9. 2016 celý výbor klubu odstoupil.

Ihned poté jsem oslovil přítelkyni Janu Mestekovou zda by šla se mnou do výboru do jedné z nejdůležitějších pozice a to je jednatel klubu. Domnívám se, že pozice jednatele je jedna z nejdůležitějších pozic ve výboru a tam jsem potřeboval člověka, který bude pro klub pracovat na 110%. Post pokladníka je obsazen podle mého názoru fundovanou a pracovitou přítelkyní Helenou Juházsovou a proto jí tato pozice byla opět nabídnuta. Jako předsedu revizní komise jsem oslovil kamaráda přítele Hlásného. Ten bez váhání přislíbil pomoc. Sám si k sobě vybral členy revizní komise a to př. Chichmanova a př. Mahulíka. Tento výbor byl naprostou většinou odsouhlasen ( nikdo nebyl proti) a od 1.10. 2016 zvolen.

Výbor ihned začal pracovat na neodkladných věcech, jako zapsání do spolkového rejstříku. V tuto chvíli jsou podklady odeslány na svaz.

Vážení přátelé, členové klubu již obdrželi vizi tohoto výboru formou e-mailu. I Vám návštěvníkům těchto stránek bych chtěl v krátkosti nastínit představy chodu klubu. Chceme se více otevřít veřejnosti, chceme během roku uspořádat minimálně dvě setkání členů klubu včetně dvou speciálek. Počítáme se stolním posuzováním, kde bude posuzovatel ( přítel Vilhelm) za přítomnosti veřejnosti posuzovat a vzdělávat veřejnost přímou u klecí se zvířaty. Zvažujeme, pokud bude zájem členů klubu uspořádat jednu ze speciálek na Moravě. I na plemenářskou práci se chceme více zaměřit. Všem nápadům jsme otevřeni. Komunikace bude probíhat převážně přes internet. Vážení chovatelé, budeme rádi, pokud obohatíte naše řady a vstoupíte do Klubu chovatelů maransek. Věřím, že vám budou všichni členové nápomocni a pomohou vám při zakládání svých chovů.

Chovu zdar.

 

Předseda Klubu chovatelů maransek

Holec Ladislav