Historie klubu

Nová éra Klubu chovatelů maransek

          Dne 1.10.2016 se začala psát nová éra klubu. Byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Holec Ladislav, jednatel Mesteková Jana, pokladník Juhászová Helena. Tento výbor začal neprodleně pracovat na odstranění zděděných restů z dob minulých. Nová éra rovná se nové logo, další speciální klubová výstava, vzdělávání členů klubu předními posuzovateli ČSCH, plemenářská pomoc klubu předsedou ÚOKCHD. Klub začal navenek chovatelské veřejnosti působit jako obrozená skupina chovatelů, zapálená do chovu maransek. Že klub jde správným směrem nasvědčuje zvýšený zájem o členství v klubu maransek. Je před námi jistě hodně tvrdé práce, ale pokud dáme síly dohromady, tak společně můžeme udělat hodně pro maransku a tím pádem i pro sebe. Zda směrování klubu tímto výborem jde správným směrem se uvidí při jarní volební schůzi Klubu chovatelů maransek, kde bude tento výbor skládat účty.

Předseda klubu Ladislav Holec


 29. června 2008 byl založen jako 24 chovatelský klub náš klub maransek. Do tohoto klubu se předem přihlásilo 40 chovatelů. Ustavující schůze se zúčastnilo 18, z toho jeden ze Slovenska a jeden z Polska. Klub byl založen a odsouhlaseny předem vypracované Stanovy. Byl zvolen prozatímní výbor :  předseda, místopředseda, jednatel, plemenář a pokladník. Dále byla zvolena prozatímní revizní komise. Proč  prozatimní?  protože zakládání tohoto klubu bylo netradiční.  Když byl zakládán jakýkoliv klub, tak se všichni chovatelé léta znali a dohodli se, že pro zkvalitnění plemenářské práce založí klub. V našem případě byla situace odlišná, protože jsme se na počátku vůbec nikdo neznal. Proto jsme se vzájemně dohodli, že zvolíme klub prozatimní, který bude pracovat do Výroční členské schůze a pak bude výbor potvrzen, nebo znovu volen.
Na ustavující schůzi bylo odsouhlaseno – v rámci klubu budeme chovat maransky francouzského typu a vzhledem k malé chovné základně zatím pouze v barvě měděněčerné, normální a zdrobnělý ráz.
Dále bylo dohodnuto, že členem se stane ten kdo bude mít zaplacen členská podíl a roční  příspěvek. Do klubu nikoho nenutíme, ale přesvědčujeme o výhodách členství.
Klubovou výstavu budeme  konat každoročně v polovině ledna při  výstavě  středočeského kraje v Lysé nad Labem
Na závěr ustavující schůze předal prozaiímní místopředseda klubu Ing B. Hoor ze Slovenska, nově zvolenému prozatímnímu předsedovi Ing.Šonkovi  sponzorský dar 1.3 zdrobnělé maransky. Ten poděkoval  a zřeknul se jich ve prospěch mladé chovatelky.
                                                                                                                             Ing. Šonka


Pamatujete se??? 🙂  Toto se doopravdy stalo na historicky první schůzi klubu 😀