Vejce

Maransky byly vyšlechtěny  pro tmavou barvu skořápky, kterou nazýváme  čokoládová.   Chceme-li  tuto barvu udržet a dále zlepšovat musíme dodržovat veškeré zootechnické zásady.  Hlavně připařovat nepříbuzné kohouty, pokud možno s chovu kde slepice snáší tmavá vejce. Při výběru násadových vajec dbát na to, aby světlá vejce byla vyselektována. Dále je nutné dodržovat celý komplex zoohygienických zásad.
Proto, abychom stále barvu skořápky vylepšovali  nám  slouží výstava vajec při Klubové výstavě v Lysé nad Labem. Hodnoceno je několik znaků, nejvíce bodů má barva skořápky.