Standard plemene

Maransky – MR                                                         Skupina: D2

S – Maransky, N – Marans, F – Marans, A – Marans

Původ: Francie

Charakteristika: Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné počátkem 20. století. Šlechtění bylo zaměřeno především na snášku a velmi tmavou barvu skořápky. Vyniká vitalitou, rychlým růstem, dobrým opeřováním a snáškou větších vajec. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 180 – 220 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Kvokavost je nežádoucí.

 

Hmotnost  v kg: do 1 roku:       kohout 3,0 – 3,6          min 2,7 max 4,1

                                                   slepice  2,3 – 2,9         min 2,0 max 3,4

                            nad 1 rok:       kohout 3,5 – 4,3           min 2,9 max 4,8

                                                   slepice  2,8 – 3,4         min 2,2 max 3,9

Kroužek: Kohout 22 mm, slepice 20 mm

1. Plemenný typ: Slepice středně těžkého typu, středního tělesného rámce, se znaky dobré nosnice, s prostorným typem obdelníkového tvaru, s listovým hřebenem, s mírně opeřenými běháky, širšího středně vysokého postoje.

 

 

 

 

 

Plemené znaky kohouta:

Hlava: středně velká, výrazná VV: drobná

zobák: přiměřeně silný, lehce zahnutý, rohový

hřeben: listový, středně velký, s hlouběji řezanými zuby, praporek lehce sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá VV: malý nebo naopak velký, hrubý

 

obličej: červený, plný, hladký nebo malými peříčky porostlý

ušnice: červené, nepříliš velké, mírně svraštělé

laloky: středně vélké, oválné, dobře zaoblené VV: dlouhé

oči: výrazné, oranžové až červené

Trup: mohutnější, dosti dlouhý, ze strany lichoběžníkový, dosti široký a hluboký, plný, dobře zaoblený, jen velmi lehce zvednutý VV: drobný, krátký, úzký, trojúhelníkový

Záda: dosti dlouhá, po celé délce široká, jen velmi mírně nazad skloněná VV: krátká, úzká

prsa: široká, plná, lehce klenutá

břicho: široké, dosti hluboké, plné

krk: středně dlouhý, silnější, s plným krčním závěsem

křídla: silná, v ose trupu nesená, těsně přilehlá

ocas: nejvýše středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 40° – 60°, plynule nebo jen malým zlomem vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, široké rejdováky jsou téměř nebo zcela zakryty středně dlouhými srpy VV: dlouhý, kolmo nesený

Nohy: postoj je široký a středně vysoký

holeně: středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé

běháky: středně dlouhé, opeřené, masové, u tmavě zbarvených rázů většinou s různým rozsahem tmavších pigmentů VV: neopeřené, žluté, zelené

rousy: na vnější straně a vnějších prstech mírné opeření typu „punčošky“ VV: bohaté rousy

Opeření: tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek VV: podušky

 

Plemené znaky slepice:

V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší a břicho má prostornější. Ocas nasazený pod úhlem asi 40° – 60° středně dlouhý, nepříliš bohatý, částečně rozevřený, plynule nebo jen malým zlomem vystupující z linie zad. Hřeben má menší, vzpřímený.

VV: hrubý, silně klopený hřeben, úzce nasazený ocas, kolmo nesený ocas

 

Maransky zdrobnělé – Z MR                                                                 Skupina: D4

Původ:  Anglie

Charakteristika: Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 150 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g.

Hmotnost v kg: do 1 roku:       kohout 1,0 – 1,2         min 0,8 max 1,4

                                                  slepice  0,8 – 1,0         min 0,6 max 1,2

                          nad 1 rok:       kohout 1,1 – 1,4         min 0,9 max 1,6

                                                 slepice  0,9 – 1,2         min 0,7 max 1,4

Kroužek: kohout 15 mm, slepice 13 mm