Ukázky hodnocení vad posuzovatelem

 


Za spolupráci děkujeme př. J. Vilhelmovi


Vady: Delší laloky, dvozub, proláklý, výše nesený ocas (skoro kolmo), kratší trup

Klady: Barva obličeje a oka, Opeření běháků, šíře a hloubka trupu


Vady: Nežádoucí kresba na prsou, dvojzuby, slabé opeření běháků, světlejší oči, struktura peří v krč. závěsu

Klady: Šíře a hloubka trupu, nasazení ocasu


Vady: Dvojzub, světlejší oko, kolmo nesený ocas, krátký trup, mírně zvedlý praporek, slabší opeření běháků

Klady: Tvar laloků, barva obličeje, lesk


Vady: Silně esovitý, netypický, více ochmýřený obličej

Klady: Barva oka a obličeje


Vady: Světlejší oko, proláklý hřeben, mírné probělení ušnice, esovitý u kořene, rozhozené zuby hřebene, v přední části bez řezání zubů

Klady: Tvar laloků, barva obličeje a řezání zubů hřebene


Vady: Světlejší oko a obličej, mírné probělení ušnice, nepravidelný a proláklý hřeben

Klady: Tvar laloků, řezání a nesení hřebene


Vady: Slabší opeření běháků, záběl


Vady: Nehotové oko a zatím slabší pohlavní výraz, rozpeřen v krčním závěsu

Klady: Tvar a barva laloků, tvar hřebene


Vady: Delší laloky – mírně kornoutovité, proláklý hřeben, menší hloubka řezání zubů

Klady: Barva oka a obličeje


Vady: Dvozub

Klady: Barva oka


Vady: Dva trojzuby na hřebeni, světlejší obličej, mírně delší hlava

Klady: Barva oka


Vady: Zdvojené pero 


Vady: Neucelený praporek, v přední části méně řezaný

Klady: Barva oka


Vady: Mírně probělená ušníce, proláklý a hrubší hřeben, dvojzub, menší hloubka řezání zubů

Klady: velmi dobrá barva očí a obličeje, velikost hlavy, tvar laloků a ušnice