Výstavy

Klubová výstava 2021

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

______________________________________________________________________

 Klubová vystava 2019 (12.10. 2019 – Dobrovice)

Nebyly nalezeny žádné obrázky


 Něco málo fotek z Klubové výstavy v Dobrovici dne 13. 10. 2018

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Klubová výstava Maransek v nové režii a nového data

          Při příležitosti Celostátní výstavy Chovatel 2017 v Lysé nad Labem se také uskutečnila klubová výstava Maransek. Této výstavy se zúčastnilo celkem 6 chovatelů s 19 kusy vystavených zvířat, z toho 2 chovatelé nejsou členy klubu. Byly vystaveny maransky černé měděněkrké, černé stříbrokrké a modré měděněkrké, přihlášeny byly také maransky modré stříbrokrké ale ty nebyly dodány. Z celkového počtu bylo vyloučeno jen jedno zvíře. Maransky velice pečlivě posuzoval př. Hrubeš, za co mu velice děkujeme.

          Pohár pro šampiona klubu získala černá měděněkrká slepice Ing. F. Šonky. Nejlepší kohout byl černý stříbrokrký (J. + M. Mestekovy), nejlepší slepice černá měděněkrká  (Ing. F. Šonka). Letos poprvé udělený pohár pro nejlepšího jednotlivce málo chovaného barevného rázu slepice černá stříbrokrká  (J.Škoda)

          Př. Hrubeš si na nás také udělal čas v sobotu, kdy ve 12 hodin proběhla menší přednáška u klecí, kde přítomným vysvětlil proč a za co strhával body a jakým směrem by se měl chov ubírat, aby nějak vypadal. Jako hodně se vyskytující chybu u kohoutů uvedl, že velmi často bývají  kratší v trupu a že tohle je potřeba vyřešit. Po přednášce měl každý možnost se zeptat na svoje dotazy k chovu a posuzování, na které bylo obratem odpovídáno. Zopakoval také pro členy klubu potřebnou informaci o tom, co je třeba dodat za podklady, aby nějaká pořádná plemenářská práce mohla vůbec začít.

          Ke klubové výstavě také samozřejmě patří i výstava vajec, která letos byla umístěna na nepřehlédnutelném, prakticky nejlepším místě, přímo uprostřed haly. Těšila se opravdu velkému úspěchu, u vitríny s vejci bylo jen zřídkakdy volno. Posuzování a hlavních úprav vaječné expozice se opět  ujali př. Hlásný a př. Mahulík. Přestože toto období není vhodné pro vystavování vajec, ( mladé slepice jsou ještě moc mladé, nesnáší a staré slepice přepeřují), bylo vystaveno celkem 10 vzorků vajec, z toho 1 nebyl posouzen kvůli nedostatku donesených vajec (3 ks) ač tyto vejce byly velice pěkné. Vejce vystavovali nejenom členové klubu, ale také několik nečlenů, za což jim velice děkujeme. Na vejcích se cení hlavně barva skořápky ale také barva žloutku, vyrovnanost v barvě a tvaru vejce. Většina vystavených vajec byla menší, protože byla sbírána od mladých slepic, které teprve začínají snášet. Výsledné pořadí dopadlo takhle: 

1. Vladimír Holeček – 78 bodů 

2. René Hlásný – 76 bodů 

3. Jana a Martina Mesteková – 72 bodů 

4. Helena Juhazsová 65 bodů 

5. Věra Tajšlová 62 bodů

6. Jan Svítil – 61 bodů 

7.Dáša Klimentová – 57 bodů

8.Naďa Pelíšková – 52 bodů

9.Daniela Tautrmanová – 48 Bodů 

10. Pravoslav Mahulík – neposouzeno, neúplná ač krásná kolekce 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Martina Mesteková


Klubová výstava maransek 2016 očima člena klubu
Ve dnech 15.- 17. 1. 2016 se konala při Středočeské výstavě Náš chovatel v Lysé n. L. již tradiční speciální výstava Klubu chovatelů maransek.

Tuto výstavu obeslalo maranskami 10 chovatelů. Přihlášeno bylo 55 kusů maransek, posouzeno jich bylo 51 kusů. Velké maransky (36 ks) byly vystaveny ve čtyřech barevných rázech a to bílé, měděně černé, měděně modré a strakaté(splash). Zdrobnělých maransek bylo vystaveno 14 kusů v jednom barevném rázu a to měděně černém, vystavovatelem Liborem Václavíkem. Maransky opět hodnotil německý posuzovatel př. Krätsch.Úplné vyjádření p. Kratsche k této naší výstavě bude zveřejněno v klubovém zpravodaji a na stránkách klubu.

K posuzování přistoupil s velmi přísným okem. Počet výlukových zvířat (17 ks) tomu nasvědčuje. Je škoda, že chovatelé na tak prestižní výstavu přihlašují zvířata s výlukovými vadami. Bylo by jistě vhodné, aby daná zvířata prošla před touto výstavou rukama zkušených posuzovatelů na menších výstavách. Na stranu druhou se nechci pouštět do polemiky, zda německý posuzovatel správně uděloval některým jedincům ocenění výluka. Na výstavě se dala samozřejmě najít zvířata, která by zdárně konkurovala i nejlepším chovatelům v Evropě. Za zmínku zcela jistě stojí kohout měděně černý. př. Mestekové oceněný titulem šampion klubu a 96,5 body, nebo kohout př. Holce taktéž ve zbarvení měděně černém oceněný jako nejlepší kohout s 95 body. Pěknou slepičku měděně černou, oceněnou 95,5 body vystavil př. Chichmanov.

I ve zdrobnělém rázu se dala najít zvířata špičkové kvality a to hlavně slepičky přítele Václavíka oceněné 2x 96 body. Chov dalších barevných rázů je u nás teprve na úplném začátku, takže ještě nedosahuje prošlechtěnosti měděně černého rázu. Vzhledem k množství chovného materiálu, který je k dispozici v Evropě, se ani není čemu divit. I na to by měl podle mého názoru přihlédnout zkušený posuzovatel, aby svým oceněním daného chovatele neodradil od chovu těchto barevných rázů.

K maranskám samozřejmě  patří tmavě  hnědá vajíčka, která byla posouzena dle kritérií stanovených klubem. Posuzována byla barva skořápky,tvar vajec,vyrovnanost v barvě a tvaru, barva žloutku. Posuzování se zdárně zhostili přítel Hlásný a přítel Rezek. Všechny přihlášené vzorky vajec, včetně oceňovacích lístků, byly k vidění vedle expozice drůbeže. Pořadí bylo následující:

1)Charypar Vladimír 74 b. 2) Mesteková Jana 67,5 3)Aliksandr Alikseyev 67   4) Mesteková Martina+ Zeman Petr 66,5   6) Holec Ladislav 64,5   7)Chichmanov Ivan 63   8) Štytr Josef 62   9)Janák Pavel 59,5 10) Juhászová Helena 58 11) Mahulík Pravoslav 55 12) Hlásný René 53,5 13) Rezek Ladislav 49

Při výstavě proběhla i klubová schůze, na které se udály velké věci. Přítel Václavík informoval, že na vlastní žádost odstupuje z funkce předsedy klubu ing. Šonka. Klub si zvolil zcela nový 5 členný výbor, a to ve složení: Předseda: Václavík Libor, místopředseda: Hejda Antonín, jednatel: Rezek Ladislav, pokladník: Juhászová Helena, předseda revizní komise: Mahulík Pravoslav. Členové klubu zvolili přítele ing. Šonku jako čestného předsedu Klubu chovatelů maransek. Tímto jménem svým i celého klubu děkujeme příteli Šonkovi za práci, kterou obětoval ve prospěch tak krásného plemene drůbeže jako je naše oblíbená maranska. Dalším bodem programu, který se řešil, bylo správování webových stránek klubu, na kterých je nutné mít co nejaktuálnější informace z dění a činnosti klubu. Výbor proto požádal př. Holce o správu stránek www.maransky.cz, neboť propagace na internetu je v dnešní době klíčová. Další z důležitých bodů programu bylo znovuobnovení plemenářské práce. Do pozice plemenáře klubu byla zvolena přítelkyně Jana Mesteková. Tímto žádáme členy klubu, aby byli nápomocni při tvoření databáze plemených zvířat,a dodali všechny potřebné informace co nejdříve,abychom se konečně pohnuli z místa.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 32 členům klubu, ale i všem chovatelům maransek, kteří se snaží posunout kvalitu maransek o další kousek dál. Případné zájemce o vstup do klubu chovatelů maransek rádi uvítáme. Kontakty naleznete na stránkách www.maransky.cz , případně vám je sdělí př. Holec na tel. č. 773276822, nebo prostřednictvím e-mailu: ladaholec@seznam.cz

Holec Ladislav

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Klubová výstava 2015

Klubová výstava v roce 2015 se konala již tradičně při výstavě Náš Chovatel 2015 v Lysé nad Labem v termínu 17-18 ledna.
Výstava byla letos zastoupena 59 vystavenými zvířaty. Počet výstav je o proti loňskému roku uspokojivý a doufáme, že se nám alespoň v těchto počtech podaří výstavu obsazovat i v příštích letech. Kvalita zvířat se na první pohled zdála být na dobré úrovni a osobně se domnívám, že v podmínkách ČR na dobré úrovni byla. Německý posuzovatel však v letošním roce hodnotil velmi přísně, výluky uděloval za slabé záběly, nebo drobné nepravidelnosti hřebene. Takto vysoko nastavený standard měl bohužel za následek 27 vyloučených zvířat. V letošním roce byl poprvé na klubové výstavě k vidění barevný ráz měděně modrý. Vítězkou výstavy se stala př. Jana Mesteková za slepici měděně modrou. Nejlepšího kohouta vystavil př. Hlásný.
Součástí výstavy byla i výstava vajec. Odstín vajec se nám v letošním roce velmi zlepšil. Bylo vystaveno 14 vzorků vajec od 13 vystavovatelů. Vítězem se stal př. Chichmanov.

Nebyly nalezeny žádné obrázky


Výstavní sezona 2013

Národní výstava
Na národní výstavě bylo vystaveno 14 kusů Maransek velkých, 2 kusy nebyly dodány. Vystavovali 4 vystavovatelé.
Velké maransky:
9 ks     kohoutů
5 ks     slepic
Zdrobnělé Maransky vystaveny nebyly.
Z vystavených zvířat byly dvě výluky. Nejlepšího kohouta měl přítel Valentovič, tento byl oceněn 97 body a získal pohár.


Klubová výstava
Klubová výstava se konala opět Lysé při výstavě „Náš chovatel“.
Na této výstavě bylo vystaveno 29 kusů Maransek velkých od 9 chovatelů, 2 kusy nebyly dodány, 6 kusů Maransek zdrobnělých od 2 chovatelů. Je velká škoda, že na klubovou výstavu většina chovatelů svá zvířata nepřihlásili, a to i přes posunutí uzávěrky přihlášek pro náš klub. Měli bychom si uvědomit, že klubová výstava je pro organizovaného chovatele vrcholem chovatelské sezony. Je velká škoda, že pozvaný a zaplacený posuzovatel specialista nakonec pro malý počet vystavených kusů posuzuje jiná plemena drůbeže. Je na zváženou, zda posuzovatele specialistu na 34 ks Maransek vůbec zvát, a nestanovit min. počet Maransek pro posuzování na 70 kusů.
Na výstavě bylo vystaveno z velkých Maransek:
11 ks   –            kohoutů
18 ks   –            slepic
Vítězem a šampionem klubu se stal kohout přítele Šonky                          99 bodů
Nejlepším kohoutem klubu byl vyhlášen kohout přítele Šonky                    96 bodů
Oba kohouti IMPORT z Německa.
Nejlepší slepicí klubu byla vyhlášena slepice přítele Hlásného                   96 bodů
Čestnou cenu získala slepice přítele Šrytra                                                 95,5 bodů
Ze zdrobnělých Maransek byly vystaveny:
2 ks     kohoutů
4 ks     slepic
Nejlepší kohout zdrobnělé Maransky byl kohout přítele Hejdy                   95,5 bodů
Nejlepší slepice zdrobnělé Maransky byla slepice přítele Václavíka          95 bodů

V klubu zdrobnělé Maransky chovají jen dva členové. Je na výboru a celé členské základně klubu abychom pro příští roky počet zvířat na klubových výstavách navýšili a ukázali sílu našeho klubu, který už má poměrně silnou členskou základnu. V letošním roce jsem nabyl dojmu, že se nám oproti loňskému roku Maransky zhoršily. Z toho plyne otázka, čím to bylo způsobeno (pozdní líhnutí, příbuzenská plemenitba nebo kohout nesedl na slepice). Z tak malého počtu vystavených zvířat bylo 8 kusů maransek vyřazeno. Každý z nás by se měl zamyslet nad nákupem nových plemeníků. V loňském roce bylo také více kvokání a máme také více zábělů, které vloni už pomalu nebyly. Také bychom se měli více zaměřit na naše chovy a odchovaná zvířata na našem území.  Maransky se dnes nabízejí ve všech větších líhních, ale my nevíme, co se tam líhne, z jakých vajec a chovného materiálu.

Něco málo k výstavě vajec Maransek,
vystavovalo 10 vystavovatelů a můžu říct, že vystavovali i někteří, kteří na výstavě neměli slepice. Nabyl jsem dojmu, že se nám barevnost a i jiné hodnoty ustálily. Barva vajec byla dobrá, i když do chovatelů z Francie a jejich vzorníku máme co dohánět.
Vítězem se stal přítel:
Alexejev Alexandr                        54,5 bodů
Ing. Šonka František                   54 bodů
Rezek Ladislav                           53,5 bodů
Při posuzování proběhlo i školení a zkoušky hodnotitelů aby se vejce posuzovala stejně.
Na závěr bych vám všem rád popřál mnoho chovatelských úspěchů v letošním roce a hodně radosti z našich Maransek.

CHOVU ZDAR
Václavík


VÝSTAVA VAJEC 2012

Při čtvrté výstavě proběhla také klubová výstava vajec Maransek. Můžu říct, že barva vajec se rok od roku zlepšuje, ale máme před sebou pořádný kus práce, když se podíváme na vajíčka chovatelů Maransek ve Francii.
Umístění:
1. místo př. Šonka
2. místo př. Mesteková
3. místo př. Janák
Je vidět, že správnou selekcí a výběrem kvalitních vajec se naše chovy neustále zlepšují. Proto všem přeji jen ty nejlepší zvířata a krásně tmavá vajíčka a zdravý chov.
Václavík


VÝSTAVY MLADÉ DRŮBEŽE 2012

V loňském roce proběhlo několik velkých výstav,na kterých se představilo větší množství maransek. Velkou škodou bylo, že dvě velké výstavy proběhly ve stejném termínu a to výstava mladé drůbeže v krásném chovatelském areálu ZO Třebechovice pod Orebem kde současně probíhalo mezinárodní školení posuzovatelů drůbeže a druhá výstava současně probíhala v Lysé nad Labem při výstavě mladých králíků. Nejprve se zmíním o výstavě v Třebechovicích.Zde vystavili maransky jen dva chovatelé a to v počtu 12ks maransek. Ty byly posouzeny následovně
VD                      93,5                     1ks
VD                      93                        4ks
D                        92                        3ks
U                        91                        2ks
V                                                    2ks
Vítězkou plemene se stala slepice př. Valentoviče. Maransky na této výstavě posuzoval př. Sedlák a myslím, že se této akce zhostil dobře. Touto cestou bych chtěl poděkovat příteli Šrytrovi, který dodal další maransky různé kvality ke školení posuzovatelů. Na této výstavě byly maransky dobře prezentovány. V Lysé bylo vystaveno 8ks maransek od 4.chovatelů 2.ks nebyly dodány a posouzeny byly následovně.
VD                      93                        3ks
D                        92                        3ks
U                        91                        1ks
V                                                    1ks
Maransky posuzoval přítel Křivka a myslím,že je posoudil dobře.


CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA 2012

Celostátní výstava drobných zvířat proběhla ve dnech 18-20 listopadu v Lysé nad Labem, na této výstavě se prezentoval klub Maransek velmi dobře. Bylo vystaveno 18ks Maransek velkých a to od 6chovatelů. Maransky posuzoval přítel Hrubeš a posoudil je velmi dobře, je vidět, že čím víc se maransky objevují na výstavách tak tím se posuzování lepší. Zvířata byla posouzena následovně.
SE                        96                        1ks
EL                        95                         2ks
VD                        94                        3ks
VD                        93,5                     2ks
VD                        93                        2ks
D                          92                        5ks
U                          91                        3ks
Pohár získal přítel Srytr na slepici čestná cena přítel Sonka a Srytr. Na této výstavě bylo vidět, že standart Maransek se začíná neustále zlepšovat. Je pouze na klubu a chovatelích, aby se líhlya kuřata jen od těch nejlepších slepic ale taky aby barva vajec byla co nejtmavší.


ČTVRTÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA 2012

Čtvrtá klubová výstava proběhla 13-15.ledna 2012 na tradiční výstavě Středočeského kraje v Lysé nad Labem. Na výstavě bylo vystaveno 6ks Maransek zdrobnělých od 2.chovatelů a 57.Maransek velkých od 14.chovatelů. Maransky posuzoval opět německý posuzovatel Manfred Kretsch.Posouzení zvířat bylo následovné.
SE                        99                         1ks
SE                        98,5                      1ks
SE                        98                         1ks
EL                        96                          3ks
EL                        95,5                       3ks
EL                        95                          4ks
VD                        94                         3ks
VD                        93,5                      3ks
VD                        93                         1ks
DB                        92                         22ks
US                        91                         6ks
v                                                        6ks
nedodáno                                          3ks
Apsolutním vítězem klubové výstavy se stal přítel Valentovič s kohoutem 99bodů. Nejlepší slepice s oceněním 98,5bodů přítele Valentoviče. Nejlepší kohout přítele Sonky s oceněním 98.bodů. Čestná cena přítel Srytr na slepici 98.bodů.
Zdrobnělé Maransky
SE                        98,5                     1ks
VD                        94                        2ks
DB                        92                        1ks
V                                                       1ks
nedodáno                                         1ks
Vítězem ve zdrobnělých Maranskách se stal přítel Hejda na slepici 98,5bodů. Nejlepší kohout mladé chovatelky Martiny Mestekové 94bodů. Na této klubové výstavě byly vystavena zvířata nadprůměrné kvality a nyní je na chovatelích,jak se tato kvalita zúročí v dalších chovech.


2.KLUBOVÁ VÝSTAVA  V LYSÉ NAD LABEM 2010

Vážení přátelé,
po Evropské výstavě, kde bylo vystaveno 45 ks velkých maransek a 8 ks zakrslých,se konala 2. klubová výstava maransek v Lysé nad Labem. Bylo vystaveno 61 ks velkých a 14 zdrobnělých maransek. Vystavovalo 14 chovatelů maransky velké a 2 chovatelé zdrobnělé. Opět posuzoval německý posuzovatel Manfréd Krätsch. Posoudit 75 zvířat,což je,myslím, už na hranici možností,měli bychom uvažovat již o dvou posuzovatelích při rozšíření výstavy.
Zařazení podle ocenění
Velké maransky:
Zdrobnělé maransky:
Byly uděleny 3 čestné ceny:
Příteli Hazdrovi 1 a příteli Albrechtovi 2
Bylo uděleno 5 pohárů
Přítelkyni Mestekové za nejlepší slepici, příteli Šonkovi za nejlepšího kohouta a šampióna ve velkých maranskách. Příteli Hejdovi ve zdrobnělých maranskách za nejlepší slepici a příteli Horrovi za nejlepšího kohouta.
Taktéž se uskutečnila 2. výstava vajec, ve které vystavovalo 13 chovatelů.
přítel Šonka                                    77 bodů
přítelkyně Mesteková                     76 bodů
přítel Šrytr                                      75 bodů
I když nebyla letos vystavená vejce na atraktivním místě, stejně se u nich stále tvořily hloučky chovatelů. Můžeme si přát jen aby při 3. klubové výstavě bylo lepší počasí a tím i větší návštěvnost. V letošním roce bude národní výstava a tam bychom se měli také prezentovat v dostatečném počtu.

Václavík


26. Evropská výstava v Nitře 2009

Vážení přátelé
V letošním roce se uskutečnila 26. Evropská výstava drobných zvířat. Tato výstava proběhla v krásném prostředí nitranského výstaviště. Já jsem na tomto výstavišti byl poprvé a velmi dobře na mne zapůsobilo. Výstavní haly jsou menší a pro výstavu zvířat jak ušité. Drůbež byla ve třech halách, v 1. hale byla vodní drůbež a krůty, ve 2. hale byla velká drůbež a ve 3. hale byla z části velká drůbež a celá expozice zakrslé drůbeže. Uličky mezi klecemi si myslím, že byly dostatečné. I když byly problémy v pátek s katalogy, ale jinak si myslím, že naši slovenští chovatelé se této velké akce zhostili velmi dobře. A teď k tomu proč jsem hlavně jel se na výstavu podívat-a to jsou maransky. Bylo celkem vystaveno 45 ks velkých maransek – 4 nebyly dodány. Z tohoto pročtu byly 4 ks maransky žíhané, 8 ks zakrslých maransek.
Velké maransky byly vystaveny takto:
4 ks žíhané – chovatel z Francie,4 ks – Švýcarsko,10 ks – Česko,4 ks – Rakousko,11 ks – Německo,2 ks – Francie,2 ks – Itálie,4 ks – Rakousko – nedodány.
Zakrslé byly zastoupeny:
4 ks – Slovensko,4 ks – Německo. Z České Republiky maransky vystavovala paní Olga Dvořáková z Radosti – 4 ks a pan Libor Václavík z Mrzek – 6 ks. Ze Slovenské Republiky pan Ponický – 4ks, pan Tonhauser – 4 ks a pan Horr – 3 ks, ten vystavoval i 4 ks zakrslých maransek.
Po posouzení maransek:
Myslím si, že jsme náš klub na této Evropské výstavě zastoupili velmi dobře a nemáme se za co stydět, až na posuzování maransek na našich výstavách, snad se to příští rok zlepší.Šampiónem se stal kohout chovatele Leithnera z Rakouska 96 bodů. Postavou to byl skutečně nejlepší kohout i když neměl úplně čistě černá prsa, ale postava to vyvážila

Václavík